R&D WORKSHOP

Udvikling / Specialmontage / Afprøvning

Industrikedler /  Industripannor / Industrikjeler
Varmevekslere / Varmeväxlare


 

 

AB&CO produktion af kedler og trykbeholdere inddeles i 6 hovedgrupper:

  • Dampkedler & Dampgeneratorer (olie/gas/el)

  • Hedtoliekedler (varmolieanlæg)

  • Røggaskedler & Economizere (varmegenvinding)

  • Specielle Industrikedler inkl. gas/luft incineratorer

  • Procesluft Varmevekslere

  • Specielle Varmevekslere & Trykbeholdere

 

hovedmenu                 kontakt 

Skandinavisk Design
- og Kvalitet


AB&CO fremstiller i meget høj grad det store produktprogram på eksterne værksteder i Nordeuropa - fortrinsvis Skandinavien og Tyskland. Dog sker der også en fremstilling af produkterne på R&D værkstedet hos AB&CO i København. Her arbejder ingeniører, kedelmontører og certifikatsvejsere tæt sammen om fremstilling af kundetilpassede kedler, varmevekslere og termiske anlæg dvs. løsninger hvor kunden i meget høj grad påvirker design og leveringsomfang.

På R&D værkstedet sker der også en kontrol og afprøvning af produkter fremstillet såvel eksternt som internt.